Invitation til generalforsamling 2021

26 mar 2021 | Auto IT

Generalforsamlingen afholdes torsdag den 15. april 2021 kl. 10:00.

I henhold til vedtægternes punkt 6.3 – 6.7 indkalder bestyrelsen for Auto IT A/S herved til ordinær generalforsamling. Bestyrelsen har besluttet, at generalforsamlingen alene afholdes elektronisk uden adgang til fysisk fremmøde, jf. § 1, stk. 1 i Bekendtgørelse 2020-12-29 nr. 2240.

 Generalforsamlingen afholdes torsdag den 15. april 2021 kl. 10:00.

Aktionærerne bedes tilmelde sig til generalforsamlingen senest tre dage forinden. Tilmelding kan ske ved at sende en e-mail på adressen mjo@autoit.dk med emnet ”Tilmelding Generalforsamling” samt i teksten navn og e-mailadresse på den aktionær, der tilmeldes.

Tilmelding bedes foretaget senest mandag den 12. april 2021.

Generalforsamlingen vil blive afholdt via Microsoft Teams. Vejledning til brug af Teams hentes her: Guide til online generalforsamling – sådan foregår det

Det vil være muligt at stille spørgsmål undervejs via chatfunktionen i Microsoft Teams.
Alle tilmeldte aktionærer vil senest den 13. april 2021 pr. e-mail modtage en elektronisk kalenderinvitation med et link til mødet. Invitationen er personlig og må ikke deles.

Program:

10.00-10.10 Virtuel indskrivning og gennemgang af det praktiske
10.00-11.30 Generalforsamling

Dagsorden for generalforsamling i henhold til vedtægter

Valg af dirigent

  1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år
  2. Fremlæggelse af årsrapport med revisionspåtegning til godkendelse
  3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til det godkendte regnskab
  4. Bemyndigelse til bestyrelsen til kapitaludvidelse
  5. Bemyndigelse til bestyrelsen til tilbagekøb af egne kapitalandele
  6. Valg af bestyrelse
  7. Valg af revisor

Vedrørende punkt 6: Der er tre bestyrelsesmedlemmer på valg, som bestyrelsen indstiller til genvalg.
Med udgangspunkt i de nuværende omstændigheder og den virtuelle generalforsamling, skal vi opfordre til at give besked senest tre dage før generalforsamlingen, såfremt du ønsker at opstille en eller flere kandidater til bestyrelsen. Orientering herom skal ske ved tilmelding pr. mail til mjo@autoit.dk.

ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Der henvises til selskabets vedtægter vedrørende vilkår for deltagelse i generalforsamlingen, idet det særligt fremhæves:
… at kapitalejere kun kan deltage i og udøve stemmeret for de kapitalandele, som kapitalejeren på registreringsdatoen – det vil sige en uge før generalforsamlingens afholdelse – enten er blevet noteret for i ejerbogen eller for, hvilke kapitalejeren på dette tidspunkt har anmeldt og dokumenteret sin erhvervelse til selskabet og
… at kapitalejeres deltagelse i generalforsamlingen er betinget af, at kapitalejeren senest tre dage inden generalforsamlingens afholdelse har anmeldt sin deltagelse til selskabets bestyrelse. Anmeldelse kan ske via mail, som beskrevet ovenfor.
Praktisk
Dato og tid: Torsdag den 15. april 2021, klokken 10:00-11:30.
Sted: Online via Microsoft Teams – kalenderinvitation med link sendes efter tilmelding.
Deadline for tilmelding: Mandag den 12. april 2021. ld her