Ekstraordinær Generalforsamling 2021

17 feb 2021 | Aktionær

Alle aktionærer i Auto IT indkaldes til ekstraordinær generalforsamling d. 4. marts 2021 klokken 10:00

Kære aktionær i Auto IT A/S

Februar 2021

I henhold til vedtægternes punkt 6.3 – 6.7 indkalder bestyrelsen for Selskabet herved til ekstraordinær generalforsamling i Selskabet.

Bestyrelsen har besluttet, at generalforsamlingen alene afholdes elektronisk uden adgang til fysisk fremmøde, jf. § 1, stk. 1 i Bekendtgørelse 2020-12-29 nr. 2240.

Generalforsamlingen afholdes torsdag den 4. marts 2021 kl. 10:00.

Af praktiske årsager bedes aktionærerne tilmelde sig til generalforsamlingen. Tilmelding kan ske ved at fremsende en e-mail på adressen mjo@autoit.dk med emnet ”Tilmelding Generalforsamling” samt i teksten navn og e-mailadresse på den aktionær, der tilmeldes. Tilmelding bedes foretaget senest den 1. marts 2021.

Generalforsamlingen vil blive afholdt via Microsoft Teams.
Bestyrelsen har udarbejdet en vejledning til anvendelse af platformen Teams i forbindelse med generalforsamlingen, der samtidig hermed er gjort tilgængelig på Selskabets hjemmeside. Det vil være muligt at stille spørgsmål undervejs via chatfunktionen i Microsoft Teams.

Alle tilmeldte aktionærer vil senest den 2. marts 2021 pr. e-mail modtage en elektronisk kalenderinvitation med et link til mødet. Invitationen er personlig og må ikke deles.

I denne mail findes et brev fra bestyrelsen, som forklarer baggrunden for den ekstraordinære generalforsamling og den fuldstændige indkaldelse med tilhørende bilag. Klik på linksene nedenfor for at læse brevet fra bestyrelsen og indkaldelsen med bilag til generalforsamlingen:

Generelle dokumenter:

 Brev fra bestyrelsen til dig som aktionær
 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling

Bilag til indkaldelse:

 Bilag 1    Fuldmagtsblanket – bestyrelsen i Auto IT A/S
 Bilag 2    Fuldmagtsblanket – anden fuldmægtig
 Bilag 3    Udkast til nye vedtægter for Selskabet
 Bilag 4    Tegningsblanket – eksisterende aktionær 
 Bilag 5    Tegningsblanket – ny aktionær
 Bilag 6    Selskabets seneste godkendt årsrapport
 Bilag 7    Beretning fra bestyrelsen – kapitalforhøjelse i Selskabet
 Bilag 8    Erklæring fra Selskabets revisor om bestyrelsens beretning
 Bilag 9    Udkast til gældsbrev
 Bilag 10  Bestyrelsens redegørelse i henhold til selskabslovens § 207, stk. 1

Program

10.00-10.10 Virtuel indskrivning og gennemgang af det praktiske
10.10-11.00 Ekstraordinær generalforsamling

Dagsorden for ekstraordinær generalforsamling

1. Valg af dirigent
2. Forslag om ændring af stykstørrelse på Selskabets aktier
3. Forslag om kontant kapitalforhøjelse i Selskabet
4. Forslag om godkendelse af salg af egne aktier
5. Forslag om at Selskabet yder lån til finansiering af køb af aktier i Selskabet
6. Forslag om vedtægtsændring
7. Eventuelt

Praktisk

Dato og tid
Torsdag den 4. marts 2021, klokken 10:00

Sted
Online via Microsoft Teams
– kalenderinvitation med link sendes forud for mødet til de tilmeldte aktionærer.

Tilmelding
Bedes af praktiske hensyn foretaget senest den 1. marts 2021

 

 

 

Vedr. salg af egne aktier
Ved salg af egne aktier i selskabet har aktionærerne forkøbsret. Forkøbsretten kan udøves forholdsmæssigt til kurs 782 svarende til regnskabsmæssig indre værdi ved kontant betaling ved overtagelse. Fristen for udnyttelse af fortegningsretten er 6 uger regnet fra den 4. marts 2021.

Det påtænkte salg er en del af den samlede ordning, der er omtalt i indkaldelse til generalforsamling med bilag, som også er tilgængelig her på hjemmesiden, hvor ordningen er motiveret og forklaret. Bestyrelsen henstiller, at aktionærerne ikke udnytter deres forkøbsret, således at aktierne kan sælges til direktørens holdingselskab. Da der efter vedtægterne er en frist på 6 uger til at udnytte denne forkøbsret, sættes fristen i gang nu, så den er i gang, men ikke udløbet på det tidspunkt, hvor ordningen skal debatteres på selskabets generalforsamling.

Klik her for at læse en guide til, hvordan du benytter Teams til den online generalforsamling.

Ekstra:

Kære aktionær,
Se vedhæftede ændringsforslag til brug ved torsdagens ekstraordinære generalforsamling.

Ændringsforslag

Referet: Ekstraordninær generalforsamling i Auto IT

Ingen resultater fundet

Siden du anmodede om kunne ikke findes. Prøv at præciser din søgning, eller brug navigationen ovenfor til at lokalisere indlægget.