Nu kommer revolutionen indenfor bilimport – spar en times arbejde pr. bil

14 okt 2021 | AutoDesktop, Estimatic

Estimatic er navnet på en semiautomatisk værdifastsætter, der finder værdien på importerede brugte biler. Det adskiller sig fra alt andet på markedet ved at være baseret på fakta og mindre på skøn og algoritmer – og så sparer det administrationen for enormt meget tid.

Der er besværligt at importere biler fra udlandet fordi afgiften skal findes. Én ting er at beregne afgiften, hvilket man let kan lave et regneprogram til, men der er to benspænd undervejs – den danske nybilspris inklusive ekstraudstyr og markedsprisen skal findes.

Begge ting klarer et nyt program fra Auto IT næsten automatisk. Her indtastes stelnummer, kilometertal og stand på det køretøj, der ønskes prissat i systemet, der har fået navnet Estimatic.

”Herefter kan du læne dig tilbage og lade Estimatic udføre det ellers hårde og trivielle arbejde med blandt andet at finde priser på ekstraudstyr, som er det vi hører, koster meget tid derude hos forhandleren,” fortæller Project Director, Anders Pedersen fra Auto IT, som står bag programmet Estimatic.

Mere korrekte resultater

”Estimatic arbejder med et meget stort datagrundlag. Annoncedata fra de største bilportaler indgår. Også data fra DMR, Standardpriser og fabriksvognkort anvendes. Det er med til at sikre den mest præcise prisfastsættelse,” fremhæver Anders Pedersen.

Resultatet af anstrengelserne præsenteres for brugeren, der så kan fravælge biler, der afviger for meget eller ikke er korrekte. Når det er sket, beregnes afgiften efter de gældende regler og sagen gemmes i skyen eller en pdf, så det er let at dokumentere overfor myndigheder, som fx Motorstyrelsen.

”Forhandlere sparer mellem 25 minutter til en times sagsbehandling og får samtidigt et mere korrekt resultat. De meldinger vi får, er, at de er ustyrligt glade for systemet,” siger Anders Pedersen, der også fremhæver, at Estimatic er perfekt til leasingselskabernes genberegninger, der jo er tvunget til at justere afgiften efter markedsprisen inden der er gået fire måneder.

”Genberegningerne er en stor administrativ byrde for leasingselskaberne. Her vil Estimatic kunne hjælpe. Da det er tale om danske biler, behøver vi ikke at bruge udenlandske vognkort, men kan bruge data fra DBI, som er meget præcise. Det fungerer rigtigt godt,” oplyser Anders Pedersen.

Estimatic er klar til salg nu via hjemmesiden. Klik her for at læse mere.

Bilhuset Laursen sparer tid og får mere korrekte beregninger med Estimatic – læs om dem her.

Læs om, hvordan Quickimport sparer en times administration pr. bil her.

Anders Pedersen fra Auto IT er klar med Estimatic til forhandlere.

Fakta

  • Estimatic laves af Auto IT
  • Koster 50 kr. pr. beregnet bil – der er ikke noget startgebyr.
  • Læs mere på autoit.dk
  • Selvanmelderordningen lukkede 15. august 2020.
  • Men dette gjaldt kun for eksport af biler. Selvanmelderordningen fortsætter for importbiler og genberegninger, de såkaldte L4-beregninger, som leasingbiler er forpligtet til.

 

 

Direktør for Quickimport, Jens Peter Larsen, sparer meget tid med Estimatic

Sparer en halv måneds arbejde – hver måned

Jo, den er god nok – Quickimport sparer en halv måneds arbejde, hver eneste måned, ved at bruge Estimatic og kan derfor mærke fornyet arbejdsglæde. Men ikke alene spares der masser af tid, resultaterne er også mere korrekte. Det mærker de også hos brugtbilsforhandleren Bilhuset Laursen i Køge.

Landets største ekspert i bilimport, Quickimport, gennemfører 2000 importsager om året og har brugt Estimatic siden marts i år, hvor de indtil videre bruger programmet til at beregne 100 biler om måneden.

”Især på el- og hybrider, hvor datagrundlaget er solidt, bruger vi det. Vi sparer en hel time på hver bil,” oplyser adm. direktør og værdifastsætter, Jens Peter Larsen, fra Quickimport og uddyber;

”Vi har tidligere testet programmer, som bruger diverse algoritmer og udenlandske annoncemarkeder til at fastsætte værdierne. Fx annoncer, hvor forhandleren har skrevet, den har læderindtræk, men hvis der findes seks forskellige læderindtræk, hvilket et er det så? Nyprisen på bilen kan man ikke sjusse sig frem til, for man risikerer, at Motorstyrelsen ender med et andet resultat. En stærk værdifastsættelse starter med de rå fakta, herunder udstyrskoder og korrekte nypriser. For det kan ikke diskuteres. Med Estimatic går vi fra et skøn til faktum. Når værdifastsættelsen er baseret på fakta, bliver det en mere korrekt beregning,” fremhæver han.

Jeppe Laursen er glad for at værdifastsættelsen bliver mere korrekt med Estimatic.

Også for brugtbilsforhandlere

Hos brugtbilsforhandler Bilhuset Laursen i Køge importerer de mange luksusbiler fra Tyskland og her har indehaveren Jeppe Laursen før i tiden brugt regneark, skærmprint, gamle prislister og detektivarbejde efter annoncer på lignende biler. Nu bruger han den semiautomatiske værdifastsætter, Estimatic, som selv finder annoncerne, beregner afgiften og gemmer dokumentationen.

”Jeg sparer 20-25 minutter på hver bil,” vurderer indehaver Jeppe Laursen og oplyser, at han gør øvelsen mere end 30 gange om måneden. Så det bliver jo sammenlagt til rigtig mange timers administration sparet.

”Jamen, det er nok også det, jeg er mest glad for. Nemlig, at jeg sparer så meget tid,” synes Jeppe Laursen, der har kørt med systemet siden årsskiftet.

Han fremhæver en fordel mere, som dog ikke altid er en fordel for ham som forhandler.

 

Mere korrekt

”Beregningerne er mere korrekte. Det betyder så, at jeg får lov at betale fuld pris for de veludstyrede versioner, men typisk er de tyske premiumbiler individuelt tilpasset, så det er vigtigt at være præcis. Modsat skal jeg så heller ikke betale så meget for de knapt så veludstyrede,” erfarer han.

Hos Quickimport har de oplevet en fremgang i omsætningen på 50 procent, hvor Estimatic har hjulpet med beregningerne på især el- og hybridbilerne, som er det, der rykker lige nu. Det beretter direktøren, Jens Peter Larsen. Han fremhæver også en anden fordel;

”Det øger arbejdsglæden. Du kan bruge dine kompetencer som værdifastsætter bedre, og kan overvåge processen i stedet for at være en del af den. Det er mere relevant for medarbejderen og dermed bliver hverdagen sjovere og mindre tung.”

Læs mere om erfaringerne fra Bilhuset Laursen her.

Læs mere om Quickimports erfaringer her.